Persondata og mediepolitik

Her finder du information om PhotoByKPs persondata- og mediepolitik

Hvornår registrerer PhotoByKP persondata?

Persondata registreres, når:

  • Du sender en e-mail til jakob@photobykp.dk
  • Når du booker en tid over Facebook, SMS, e-mail eller telefonisk henvendelse.
  • Du foretager en bestilling over mail / Facebook

Hvilke oplysninger videregives?

Din sikkerhed og tryghed er vigtig for mig, så dine personlige oplysninger blive ikke videregivet, eller solgt til tredjepart. Da jeg selv står for print, videregives dine oplysninger ej heller til eventuelle leverandører af print m.v. Fakturaer og kvitteringer, hvor oplysninger kan indgå, vil naturligvis skulle kunne vises til SKAT, hvis der opstår spørgsmål vedrørende virksomhedens regnskab.

Hvordan opbevares data?

Al data opbevares elektronisk på en krypteret harddisk, samt i Cloud-baseret backuptjeneste.

Hvilke oplysninger indsamles?

PhotoByKP indsamler kun de mest nødvendige oplysninger for at kunne drive forretning.

De registrerede oplysninger omfatter følgende:

  • Fornavn(e) og efternavn
  • Adresse, post nr. og by
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
  • CVR-nummer (hvis du er erhvervskunde)

Hvor længe opbevares personoplysninger?

Hvor længe de registrerede personoplysninger gemmes, kommer an på i hvilken forbindelse de er blevet registreret. Oplysninger, der gemmes i minimum fem (5) år: Fakturaer (jf. bogføringslov). Billedfiler fra fotograferinger, kontrakter, kundeoplysninger, som er registreret i forbindelse med køb.

Hvordan bruges oplysningerne?

Dine personoplysninger bruges i forbindelse med: booking af din fotografering, bestilling af billeder, fakturering, udarbejdelse af tilbud.

Kan du bede om at få oplysningerne slettet eller rettet?

Du kan til enhver tid bede om indsigt i, hvilke oplysninger en virksomhed har på dig. Du kan også til en hver tid bede en virksomhed om at slette de registrerede oplysninger, de har på dig, såfremt der ikke er tale om billedfiler eller regnskabsmæssige dokumenter.

Regnskabsmæssige dokumenter er f.eks. fakturaer, kvitteringer og bestillingsseddel, som bruges af virksomheden i forbindelse med regnskab og drift. Jævnfør regnskabsloven skal en virksomhed kunne fremvise vigtige bilag fem år tilbage.

Alle billedfiler tilhører fotografen, som har ophavsretten. Du kan derfor ikke kræve dem slettet eller udleveret. Du kan nægte fotografen samtykke til at måtte bruge billederne på sit website, eller til onlinemarkedsføring.

Dette gælder dog ikke for TFP-sessioner, hvor retningslinjerne er specificeret i en TFP-kontrakt.

Ønsker du indsigt?

Hvis du ønsker indsigt i hvilke oplysninger, jeg har på dig, skal du blot skrive en e-mail til: jakob@photobykp.dk. Jeg vil da sende dig en oversigt over de oplysninger, jeg har. Ønsker du oplysningerne slettet (dem der kan slettes), skal du blot bede om dette skriftligt.

Mediebehandling

Hvilke typer af billedefiler udleverer PhotoByKP?

Alle billeder udleveres digitalt, som en del af fotoopgaven, sorteret og efterbehandlet.